درباره ما

این مرکز با هدف ارائه ی کامل خدمات مربوط به تلویزیون تشکیل شده است. ما با پشتوانه ی تکنسین های مجرب، سعی در جلب رضایت شما با ایجاد یک تجربه ی خوب از تعمیر دستگاه داریم. تمام تعمیرات ما دارای ضمانت هست و برای شفافیت در مشکل دستگاه و روند تعمیر، هر مرحله ای از تعمیر با شما هماهنگ شده و میتوانید با تماس با ما و یا مراجعه ی حضوری، شاهد مراحل طی شده باشید. همچنین ما تلاش میکنیم با قرار دادن مطالب کاربردی در سایت، دانش کاربردی شما را برای انتخاب مناسب و بهبود تجربه افزایش دهیم.